Cennik wynajmu sal szkoleniowych 2020

Cennik wynajmu sal szkoleniowych 2020

Cennik 2020

W związku z podwyżką płacy minimalnej zmuszeni jesteśmy do dokonania korekty w naszym cenniku i regulaminie wynajmu sal i gabinetów. Przypominamy, że nasze ceny wciąż należą do najniższych w centrum Katowic, a nie były zmieniane od trzech lat.

Od stycznia 2020 roku cennik przedstawia się następująco:

Gabinety

Wynajem gabinetu “Magnoliowego”

 • Koszt wynajmu – 24 zł/godzina

Wynajem gabinetu “Platynowego”

 • Koszt wynajmu – 24 zł/godzina*

*pod warunkiem, że sala platynowa nie jest zarezerwowana

Sale szkoleniowe

Wynajem sali “Pergaminowej”

 • 1-3 godziny  – 35 zł/godzina
 • 4-10 godzin – 30 zł/godzina

Wynajem sali “Platynowej” wraz z gabinetem “Platynowym”

 • 1-3 godziny  – 35 zł/godzina
 • 4-10 godzin – 30 zł/godzina

Sale szkoleniowe “Katowice Piotrowice”

 • bez zmian
sala szkoleniowa Katowice

Zmiany w regulaminie wynajmu

Wynajem

  • Sale szkoleniowe po uprzedniej rezerwacji udostępniamy na 30 minut przed planowanym wynajem (chyba, że ustaliliśmy inaczej), po zakończeniu wynajmu czas na opuszczenie sali wynosi 15 minut. Koszt wynajmu liczony jest w pełnych godzinach.
   Przy przedłużeniu wynajmu (jeżeli to możliwe) pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem za kolejną pełną godzinę!
   Bardzo prosimy o rezerwację zgodnie z potrzebami i poinformowanie uczestników, aby przychodzili najwcześniej 30 minut przed planowanymi szkoleniami/warsztatami.
  • Gabinety dostępne są na 5 minut przed planowaną godziną wynajmu i maksymalnie 5 minut po ustalonej godzinie. Koszt wynajmu liczony jest co pół godziny.
   Przy przedłużeniu wynajmu (jeżeli to możliwe) pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem za kolejne pół godziny!
   Bardzo prosimy o rezerwację zgodnie z potrzebami i poinformowanie uczestników aby przychodzili najwcześniej 5 minut przed planowanym spotkaniem.

Odwołanie rezerwacji

  • Odwołanie rezerwacji sali szkoleniowej bezpłatnie jest możliwe do 7 dni przed planowanym wynajmem. W przypadku odwołania do 48 przed terminem rezerwacji pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 50% kosztu wynajmu. Odwołanie sali w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem całkowitej kwoty należnej za wynajem.
  • Rezerwację gabinetu można odwołać bezpłatnie do 24 godzin przed planowanym wynajmem. Odwołanie gabinetu w terminie późniejszym skutkuje naliczeniem całkowitej kwoty należnej za wynajem. 
Udostępnij: