Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego

Sukcesja firmy rodzinnej co to jest?

Większość firm rodzinnych staje przed dylematem jak zapewnić ciągłość działalności firmy w przypadku śmierci jej właściciela. Do 2018 roku w takim przypadku firma przestawała istnieć. Jeśli nie pomyślimy o tym wcześniej nawet sprawnie działająca firma może upaść. Na przykład: bank blokuje konta właściciela firmy, a pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń, kontrahenci pozbawieni zostają należnych im środków, nikt nie jest w stanie pracownikom wystawić świadectwa pracy, nikt nie jest w stanie podpisać dokumentów,  przedłużyć umów. Jak temu zapobiec? Od listopada 2018 roku istnieje możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego. To ułatwienie dotyczy wszystkich przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.  Zarządcę może powołać sam właściciel jak również jego spadkobiercy po jego śmierci. W związku z powyższym, aby uniknąć zbędnych kosztów i straty czasu  (opłaty notarialne i formalności) warto aby zadbał o to sam właściciel. 

*Więcej informacji na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjny-ulatwienie-w-przekazywaniu-firmy-nastepcom

Spis treści

Projekt "Sukcesja Firmy Rodzinnej"

Osoby prowadzące firmy rodzinne od października 2018 roku mogą dołączyć do organizowanego przez PARP projektu dofinansowanego z środków UE. Trwa już nabór, który zakończy się w grudniu 2022 roku. Z przyjemnością informujemy, że w ramach współpracy QS Zurich Sp. z o.o. i Polbi Sp. z o.o. będących operatorami projektu od stycznia 2020 roku prowadzimy rekrutację zainteresowanych przedsiębiorców do projektu: “Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego” nr projektu: POWR.02.21.00-00-0010/18. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Kilka słów o projekcie

Projektem objętych zostanie 200 firm rodzinnych. Z tego 30 miejsc przypada na firmy z województwa opolskiego i aż 50 miejsc na firmy z województwa śląskiego. Nabór do projektu trwa od 01.01.2019 do 31.12.2022 lub do czasu wykorzystania limitu miejsc. Celem projektu jest wdrożenie w firmach rodzinnych rozwiązań dotyczących sukcesji oraz nabycie kompetencji przez sukcesorów i nestorów. W ramach projektu firmy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze obejmujące:

 • analizę sytuacji firmy oraz jej potrzeby szkoleniowe i/lub doradcze
 • szkolenie w zakresie psychologicznych, finansowych, prawnych i organizacyjno-zarządczych aspektów sukcesji
 • doradztwo organizacyjne 
 • konsulting prawny
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo psychologiczne
 • opracowanie strategii sukcesji 
 • i wdrożenie strategii sukcesji 

Dla kogo projekt: Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP

W projekcie “Sukcesja firm rodzinnych sektora MMSP z obszaru województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego” weźmie udział 200 przedsiębiorców rodzinnych (i ich pracowników) z sektora MMSP, którzy przewidują, iż w ich firmie dokona się zmiana pokoleniowa, czyli przekazanie firmy w ręce kolejnego pokolenia.

Kto może wziąć udział:

 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
 • należące do sektora MMŚP
 • planujące sukcesję
 • nie uczestniczące w innym projekcie dofinansowanym w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/16

*przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione. 

Wysokość dofinansowania

Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych. Zapytaj o szczegóły!

Dokumenty

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn