Zarządzanie zespołem

Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym

W partnerstwie z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach zapraszamy na dwu dniowe szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym. Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie będziemy pracować nad kompetencjami menedżerskimi takimi jak: komunikacja interpersonalna, ocena pracownika, motywowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, konstruktywna krytyka i informacja zwrotna, asertywność, zarządzanie konfliktem itp. W czasie szkolenia uczestnicy wezmą udział w kilku grach szkoleniowych, podnoszących kompetencje menedżerskie.

Dla kogo?

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • kierowników działów
 • menedżerów
 • liderów w organizacji

Program obejmuje między innymi:

  • rola i znaczenie kultury organizacji
  • koncepcje przywództwa
  • style zarządzania
  • kompetencje lidera
  • role w zespole
  • przywództwo w organizacji
  • komunikację interpersonalną
  • zasady motywowania pracowników

Szczegółowy program 

Najbliższe terminy:  21-22.09.2017

Koszt uczestnictwa: 760 zł

Zapisy: szkolenia@gwsh.pl

Szkolenie Zarządzanie zespołem pracowniczym prowadzi:

Szkolenie zarządzanie zespołemMaciej Westerowski MW Business Coaching – trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, coach, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami. Wspólpracuje jako trener między innymi z: Mazowiecką Grupą Szkoleniowo Doradczą, Polbi Sp. z o.o., Strefą Dobry Start, Google Internetowe Rewolucje, GWSH Katowice, Media Cap Sp. z o.o., Index – Agama.

Masz pytania napisz do mnie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i kontakt drogą elektroniczną przez Maciej Westerowski MW Business Coaching - Strefa Dobry Start dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w szkoleń.
TakNie