You are currently viewing Warsztaty dla poszukujących pracy

Warsztaty dla poszukujących pracy

Plan nowa praca – jak go zrealizować krok po kroku

Termin:

25.02.2020

Zapisy i informacje:

W dobrym kierunku – o poszukiwaniu ścieżki spełnienia zawodowego

Termin:

29.02.2020

Zapisy i informacje:

Prowadząca:

Katarzyna Westerowska

Udostępnij: