Warsztaty z kreatywności

  • Post author:
  • Post published:15 marca 2018
  • Post category:Blog

Nowość w ofercie – warsztaty z kreatywności

szkolenie warsztaty z kreatywności
szkolenie z kreatywności

Już wkrótce podamy terminy szkoleń otwartych i warsztatów z kreatywności dla:

  • pracowników administracji samorządowej,
  • urzędników
  • pracowników administracyjnych.

Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z programem warsztatów i notkami trenerów.

„Techniki kreatywnego myślenia i tworzenia innowacyjnych rozwiązań”

Szkolenia prowadzone będą przez Patrycję Tomczak i Macieja Westerowskiego.

Udostępnij: