You are currently viewing XVII spotkanie Klubu Trenera TTT Katowice

XVII spotkanie Klubu Trenera TTT Katowice

  • Post author:
  • Post published:27 maja 2019
  • Post category:Blog

Voice Dialogue czyli Dialog z Głosami – metoda rozwoju osobistego.

Voice Dialogue (Dialog z Głosami) jest praktyczną metodą rozwoju świadomości opartą o psychologię wielu ja, w której zakłada się, że składamy się z wielu podosobowości, z różnych ja. Opracowana przez parę psychologów, Sidrę i Hala Stone, w latach siedemdziesiątych, metoda pozwala na bezpośredni dostęp do podosobowości (głosów, energii) i pracę poprzez rozmowę z nimi. Ma silnie integrujący i uwalniający charakter. Pozwala na szybką i efektywną pracę z różnego rodzaju problemami i wspomaga proces rozwoju świadomości poprzez wzmocnienie Świadomego Ja, oddzielonego od wszystkich podosobowości.

Z powodzeniem stosowany jest w wielu kontekstach jako narzędzie wspierające rozwój osobisty przez terapeutów, coachów, nauczycieli. 

O WARSZTACIE

W trakcie spotkania opowiem Wam o podstawach Voice Dialogue, przedstawię podstawowe założenia i koncepcje. Chcę także przedstawić przykłady z praktyki, które pomogą uchwycić naturę procesu. W części warsztatowej w praktyczny sposób poszukamy różnych głosów. Na koniec odpowiem na Wasze pytania dotyczące Voice Dialogue.

PROWADZĄCY

Adam Kuśnierz
Psycholog, ukończył Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i roczną szkołę trenerów Meritum. Pracuje metodą Voice Dialogue z osobami doświadczającymi różnych problemów natury psychologicznej.

KIEDY

6 czerwca godzina 17.30 – 20.00

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Udostępnij: